کمترین: 
4782
بیشترین: 
4854
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4792
زمان: 
11/26 21:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 26 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 4792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":4854},{"date":"1396/11/26 11:10","price":4835},{"date":"1396/11/26 11:20","price":4833},{"date":"1396/11/26 11:30","price":4828},{"date":"1396/11/26 11:40","price":4833},{"date":"1396/11/26 11:50","price":4843},{"date":"1396/11/26 12:00","price":4823},{"date":"1396/11/26 12:10","price":4834},{"date":"1396/11/26 12:30","price":4835},{"date":"1396/11/26 12:40","price":4839},{"date":"1396/11/26 12:50","price":4837},{"date":"1396/11/26 13:00","price":4832},{"date":"1396/11/26 14:00","price":4829},{"date":"1396/11/26 14:30","price":4830},{"date":"1396/11/26 14:40","price":4833},{"date":"1396/11/26 15:10","price":4820},{"date":"1396/11/26 15:30","price":4807},{"date":"1396/11/26 15:40","price":4803},{"date":"1396/11/26 16:00","price":4788},{"date":"1396/11/26 16:50","price":4782},{"date":"1396/11/26 17:50","price":4783},{"date":"1396/11/26 18:00","price":4798},{"date":"1396/11/26 19:30","price":4799},{"date":"1396/11/26 20:10","price":4796},{"date":"1396/11/26 20:40","price":4794},{"date":"1396/11/26 21:10","price":4792}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398