کمترین: 
65.5
بیشترین: 
65.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.5
زمان: 
11/26 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 26 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 65.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":65.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398