کمترین: 
952.1
بیشترین: 
952.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
952.1
زمان: 
11/26 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 952.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":952.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398