کمترین: 
2824.8
بیشترین: 
2824.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2824.8
زمان: 
11/26 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 بهمن 1396 , 2824.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":2824.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398