کمترین: 
9864.6
بیشترین: 
9864.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9864.6
زمان: 
11/26 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 26 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 بهمن 1396 , 9864.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":9864.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398