کمترین: 
477.2
بیشترین: 
477.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.2
زمان: 
11/26 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 26 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 477.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":477.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399