کمترین: 
466.9
بیشترین: 
466.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
466.9
زمان: 
11/26 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 26 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 بهمن 1396 , 466.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":466.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398