کمترین: 
4001.9
بیشترین: 
4001.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4001.9
زمان: 
11/26 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 4001.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":4001.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398