کمترین: 
3485.7
بیشترین: 
3485.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3485.7
زمان: 
11/26 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 26 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 بهمن 1396 , 3485.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":3485.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398