کمترین: 
584.6
بیشترین: 
584.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584.6
زمان: 
11/26 09:10
قیمت یوان چین امروز 26 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 بهمن 1396 , 584.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":584.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398