کمترین: 
981.3
بیشترین: 
981.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981.3
زمان: 
11/26 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 26 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 981.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":981.3}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398