کمترین: 
5199.7
بیشترین: 
5199.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5199.7
زمان: 
11/26 09:10
قیمت پوند امروز 26 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 بهمن 1396 , 5199.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":5199.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398