کمترین: 
4623.3
بیشترین: 
4623.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4623.3
زمان: 
11/26 09:10
قیمت یورو امروز 26 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 بهمن 1396 , 4623.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":4623.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398