کمترین: 
3709.1
بیشترین: 
3709.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3709.1
زمان: 
11/26 09:10
قیمت دلار امروز 26 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 بهمن 1396 , 3709.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 09:10","price":3709.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398