کمترین: 
907
بیشترین: 
960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
943
زمان: 
11/26 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 02:00","price":907},{"date":"1396/11/26 05:30","price":915},{"date":"1396/11/26 06:00","price":916.42},{"date":"1396/11/26 06:30","price":926},{"date":"1396/11/26 08:00","price":936},{"date":"1396/11/26 08:30","price":945.54},{"date":"1396/11/26 11:00","price":953.5},{"date":"1396/11/26 11:30","price":960},{"date":"1396/11/26 14:00","price":945.2},{"date":"1396/11/26 14:30","price":928},{"date":"1396/11/26 15:00","price":941.75},{"date":"1396/11/26 16:00","price":928.4},{"date":"1396/11/26 16:30","price":938.5},{"date":"1396/11/26 20:00","price":947.15},{"date":"1396/11/26 20:30","price":945.5},{"date":"1396/11/26 21:30","price":944},{"date":"1396/11/26 22:00","price":945.5},{"date":"1396/11/26 22:30","price":952},{"date":"1396/11/26 23:00","price":940},{"date":"1396/11/26 23:30","price":943}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398