کمترین: 
1349.14
بیشترین: 
1356.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1354.60
زمان: 
11/26 23:55
قیمت اونس طلا امروز 26 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 26 بهمن 1396 , 1354.60 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398