کمترین: 
553.63
بیشترین: 
566.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
564.13
زمان: 
11/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 564.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 00:00","price":561.63},{"date":"1396/11/26 00:32","price":561.38},{"date":"1396/11/26 01:00","price":561.75},{"date":"1396/11/26 05:08","price":563.5},{"date":"1396/11/26 05:32","price":563.88},{"date":"1396/11/26 06:08","price":564.63},{"date":"1396/11/26 06:32","price":565.38},{"date":"1396/11/26 07:08","price":565.13},{"date":"1396/11/26 07:32","price":565.5},{"date":"1396/11/26 08:00","price":566.13},{"date":"1396/11/26 08:32","price":565.13},{"date":"1396/11/26 09:00","price":565.38},{"date":"1396/11/26 09:32","price":565.88},{"date":"1396/11/26 10:32","price":566.63},{"date":"1396/11/26 11:00","price":566.38},{"date":"1396/11/26 11:32","price":565.63},{"date":"1396/11/26 12:00","price":563.38},{"date":"1396/11/26 12:32","price":563.13},{"date":"1396/11/26 13:00","price":563.38},{"date":"1396/11/26 13:32","price":563.88},{"date":"1396/11/26 14:08","price":561.63},{"date":"1396/11/26 14:32","price":560.88},{"date":"1396/11/26 15:32","price":557},{"date":"1396/11/26 16:00","price":556.38},{"date":"1396/11/26 16:32","price":556.88},{"date":"1396/11/26 17:00","price":555.63},{"date":"1396/11/26 18:00","price":555.38},{"date":"1396/11/26 18:32","price":558.38},{"date":"1396/11/26 19:00","price":556.88},{"date":"1396/11/26 19:32","price":553.63},{"date":"1396/11/26 20:32","price":556.88},{"date":"1396/11/26 21:00","price":559.88},{"date":"1396/11/26 21:32","price":560.13},{"date":"1396/11/26 22:00","price":561.38},{"date":"1396/11/26 23:00","price":561.88},{"date":"1396/11/26 23:32","price":564.13}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398