کمترین: 
60.52
بیشترین: 
60.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.52
زمان: 
11/25 17:00
قیمت نفت اوپک امروز 25 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 60.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 17:00","price":60.52}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398