اوتلندر PHEV مدل 2018

اوتلندر PHEV مدل 2018

قیمت بازار
710000000
قیمت کارخانه
710000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت اوتلندر PHEV مدل 2018
{"date":"1396/11/26 00:00","price":317000000},{"date":"1397/01/26 00:00","price":318000000},{"date":"1397/02/19 00:00","price":320000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":330000000},{"date":"1397/03/11 00:00","price":350000000},{"date":"1397/03/20 00:00","price":370000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":380000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":385000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":395000000},{"date":"1397/04/21 12:00","price":450000000},{"date":"1397/05/29 00:00","price":520000000},{"date":"1397/06/07 12:00","price":530000000},{"date":"1397/06/13 12:00","price":550000000},{"date":"1397/07/01 00:00","price":640000000},{"date":"1397/07/14 14:06","price":595000000},{"date":"1397/07/22 12:00","price":630000000},{"date":"1397/07/28 00:00","price":595000000},{"date":"1397/08/02 12:00","price":630000000},{"date":"1397/08/04 00:00","price":620000000},{"date":"1397/08/09 12:00","price":605000000},{"date":"1397/09/22 12:00","price":610000000},{"date":"1397/10/12 00:00","price":600000000},{"date":"1397/10/19 00:00","price":580000000},{"date":"1397/11/09 00:00","price":590000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":630000000},{"date":"1397/12/06 00:00","price":700000000},{"date":"1397/12/13 00:00","price":710000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399