پیغام خطا

Notice: Undefined index: und در den_schema_preprocess_page() (خط 79 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/modules/den_schema/den_schema.module).

اوتلندر PHEV مدل 2018

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/26 00:00","price":317000000},{"date":"1397/01/26 00:00","price":318000000},{"date":"1397/02/19 00:00","price":320000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":330000000},{"date":"1397/03/11 00:00","price":350000000},{"date":"1397/03/20 00:00","price":370000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":380000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":385000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":395000000},{"date":"1397/04/21 12:00","price":450000000},{"date":"1397/05/29 00:00","price":520000000},{"date":"1397/06/07 12:00","price":530000000},{"date":"1397/06/13 12:00","price":550000000},{"date":"1397/07/01 00:00","price":640000000},{"date":"1397/07/14 14:06","price":595000000},{"date":"1397/07/22 12:00","price":630000000},{"date":"1397/07/28 00:00","price":595000000},{"date":"1397/08/02 12:00","price":630000000},{"date":"1397/08/04 00:00","price":620000000},{"date":"1397/08/09 12:00","price":605000000},{"date":"1397/09/22 12:00","price":610000000},{"date":"1397/10/12 00:00","price":600000000},{"date":"1397/10/19 00:00","price":580000000},{"date":"1397/11/09 00:00","price":590000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":630000000},{"date":"1397/12/06 00:00","price":700000000},{"date":"1397/12/13 00:00","price":710000000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398