کمترین: 
4810
بیشترین: 
4837
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4810
زمان: 
11/25 11:30
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:20","price":4837},{"date":"1396/11/25 11:30","price":4810}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398