کمترین: 
4793
بیشترین: 
4906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4906
زمان: 
11/25 19:20
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:10","price":4906},{"date":"1396/11/25 16:00","price":4793},{"date":"1396/11/25 19:20","price":4906}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399