کمترین: 
4770
بیشترین: 
4850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770
زمان: 
11/25 11:30
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:10","price":4850},{"date":"1396/11/25 11:20","price":4826},{"date":"1396/11/25 11:30","price":4770}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398