کمترین: 
4777
بیشترین: 
4883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4883
زمان: 
11/25 19:20
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:10","price":4883},{"date":"1396/11/25 16:00","price":4777},{"date":"1396/11/25 19:20","price":4883}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399