کمترین: 
4817
بیشترین: 
4875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4817
زمان: 
11/25 19:20
قیمت دلار امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4817 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:10","price":4875},{"date":"1396/11/25 11:20","price":4863},{"date":"1396/11/25 11:30","price":4835},{"date":"1396/11/25 12:10","price":4822},{"date":"1396/11/25 13:00","price":4817},{"date":"1396/11/25 16:00","price":4835},{"date":"1396/11/25 19:20","price":4817}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399