کمترین: 
314000
بیشترین: 
315500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315000
زمان: 
11/25 16:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 25 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 315000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:06","price":314000},{"date":"1396/11/25 11:30","price":315000},{"date":"1396/11/25 16:12","price":315500},{"date":"1396/11/25 16:30","price":315000}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398