کمترین: 
778500
بیشترین: 
781500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
779500
زمان: 
11/25 17:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 25 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 779500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:06","price":781500},{"date":"1396/11/25 11:30","price":779500},{"date":"1396/11/25 16:12","price":778500},{"date":"1396/11/25 17:24","price":779500}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398