کمترین: 
776000
بیشترین: 
780000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
778000
زمان: 
11/25 17:24
قیمت نیم سکه امروز 25 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 778000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:06","price":780000},{"date":"1396/11/25 11:30","price":776000},{"date":"1396/11/25 17:24","price":778000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398