کمترین: 
1540000
بیشترین: 
1556000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1551000
زمان: 
11/25 19:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 25 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 1551000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 11:06","price":1556000},{"date":"1396/11/25 11:30","price":1540000},{"date":"1396/11/25 19:24","price":1551000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398