کمترین: 
1388
بیشترین: 
1388
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1388
زمان: 
11/25 10:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 1388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:50","price":1388}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398