کمترین: 
1343
بیشترین: 
1353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1343
زمان: 
11/25 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 25 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 1343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:50","price":1353},{"date":"1396/11/25 12:00","price":1348},{"date":"1396/11/25 19:20","price":1343}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398