کمترین: 
98302
بیشترین: 
98347.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98347.9
زمان: 
11/25 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 25 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 98347.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:40","price":98302.0},{"date":"1396/11/25 10:50","price":98304.9},{"date":"1396/11/25 13:40","price":98347.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398