کمترین: 
4102
بیشترین: 
4115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4102
زمان: 
11/25 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:30","price":4105},{"date":"1396/11/25 10:40","price":4115},{"date":"1396/11/25 13:00","price":4108},{"date":"1396/11/25 19:20","price":4102}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398