کمترین: 
2950
بیشترین: 
2950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2950
زمان: 
11/25 10:10
قیمت منات آذربایجان امروز 25 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 2950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:10","price":2950}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399