کمترین: 
13000
بیشترین: 
13050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13000
زمان: 
11/25 11:30
قیمت دینار بحرین امروز 25 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 13000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:10","price":13008},{"date":"1396/11/25 10:40","price":13050},{"date":"1396/11/25 11:30","price":13000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398