کمترین: 
600
بیشترین: 
615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600
زمان: 
11/25 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 25 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 بهمن 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:10","price":607},{"date":"1396/11/25 11:00","price":615},{"date":"1396/11/25 13:10","price":610},{"date":"1396/11/25 19:20","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398