کمترین: 
5340
بیشترین: 
5440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5440
زمان: 
11/25 11:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 5440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:10","price":5340},{"date":"1396/11/25 11:00","price":5440}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399