کمترین: 
6953
بیشترین: 
7047
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6953
زمان: 
11/25 19:20
قیمت پوند امروز 25 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 بهمن 1396 , 6953 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:10","price":7047},{"date":"1396/11/25 10:50","price":7037},{"date":"1396/11/25 12:00","price":7020},{"date":"1396/11/25 13:00","price":6987},{"date":"1396/11/25 19:20","price":6953}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398