کمترین: 
4860
بیشترین: 
4940
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4860
زمان: 
11/25 21:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:10","price":4940},{"date":"1396/11/25 11:20","price":4923},{"date":"1396/11/25 11:30","price":4913},{"date":"1396/11/25 11:40","price":4900},{"date":"1396/11/25 11:50","price":4903},{"date":"1396/11/25 12:00","price":4908},{"date":"1396/11/25 12:10","price":4918},{"date":"1396/11/25 12:20","price":4923},{"date":"1396/11/25 12:30","price":4919},{"date":"1396/11/25 12:40","price":4913},{"date":"1396/11/25 12:50","price":4914},{"date":"1396/11/25 13:20","price":4917},{"date":"1396/11/25 16:00","price":4893},{"date":"1396/11/25 16:30","price":4883},{"date":"1396/11/25 16:40","price":4884},{"date":"1396/11/25 18:10","price":4883},{"date":"1396/11/25 18:20","price":4879},{"date":"1396/11/25 19:20","price":4878},{"date":"1396/11/25 19:40","price":4865},{"date":"1396/11/25 20:20","price":4867},{"date":"1396/11/25 21:10","price":4862},{"date":"1396/11/25 21:30","price":4860}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398