کمترین: 
2179.6
بیشترین: 
2179.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2179.6
زمان: 
11/25 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 25 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 2179.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":2179.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398