کمترین: 
944.1
بیشترین: 
944.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
944.1
زمان: 
11/25 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 944.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":944.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399