کمترین: 
2809
بیشترین: 
2809
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2809
زمان: 
11/25 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 بهمن 1396 , 2809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":2809}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398