کمترین: 
3347.9
بیشترین: 
3347.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3347.9
زمان: 
11/25 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 3347.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":3347.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398