کمترین: 
9855.1
بیشترین: 
9855.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9855.1
زمان: 
11/25 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 25 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 9855.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":9855.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398