کمترین: 
9637.1
بیشترین: 
9637.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9637.1
زمان: 
11/25 09:10
قیمت ریال عمان امروز 25 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 9637.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":9637.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398