کمترین: 
988.2
بیشترین: 
988.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
988.2
زمان: 
11/25 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 25 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 988.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":988.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398