کمترین: 
12315.3
بیشترین: 
12315.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12315.3
زمان: 
11/25 09:10
قیمت دینار کویت امروز 25 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 12315.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":12315.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398