کمترین: 
472.3
بیشترین: 
472.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472.3
زمان: 
11/25 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 25 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 472.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":472.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398