کمترین: 
462.8
بیشترین: 
462.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
462.8
زمان: 
11/25 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 25 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 بهمن 1396 , 462.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":462.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398