کمترین: 
53.8
بیشترین: 
53.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.8
زمان: 
11/25 09:10
قیمت افغانی امروز 25 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 53.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":53.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399