کمترین: 
2947.7
بیشترین: 
2947.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2947.7
زمان: 
11/25 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 بهمن 1396 , 2947.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":2947.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398